Pragmatism sau patriotism

Conf. univ. dr. Băluţă Aurelian Virgil:

Epoca patrioţilor şi viitorul pragmatismului în România

Îi ştim bine. Au fost bunicii şi părinţii noştri. Toţi cei din generaţia lor erau la fel. În cursul vieţii au suportat vremelnic şi stăpâniri străine, războaie şi plata ulterioară a participării la aceste războaie.

În ciuda stăpânirilor străine, au vrut să rămână mereu ROMÂNI.


Pentru ei a existat mereu o linie dincolo de care nu concepeau să se treacă. Nici o concesie nu era posibilă, dacă aveau sentimentul că pentru ŢARĂ nu este bine.

La ei, cuvântul PATRIE avea semnificaţie adâncă. În epoca lor era firesc să poţi înălţa glasul ori de câte ori era cazul, pentru demnitatea naţională.

Au fost mereu cu gândul la o Europă care să fie şi a noastră. Atâta timp cât stai alături de ceilalţi şi interesele tale sunt respectate, în orice parteneriat internaţional, rămâi PATRIOT.

În cursul firesc şi tumultos al istoriei a venit trecerea (revenirea) la economia de piaţă, globalizarea, intrarea în UE şi în NATO.

Cei mai tineri ne-am grăbit. Dintre PATRIOŢI, încă mai erau mulţi în viaţă. Ne-au cerut ca tot ce se vinde din avuţia statului să se întoarcă la cei care au creat-o. Dar n-a fost aşa. Cea mai mare parte a ajuns în buzunarele câtorva profitori.

Ne-au spus că putem renunţa la suveranitate pentru a intra în Uniunea Europeană, dar nu trebuie să renunţăm la demnitate. La demnitatea de a fi ROMÂN.

Ne-au spus că este bine să investească în ROMÂNIA întreprinzători străini serioşi, dar să nu intrăm în relaţii cu unii refuzaţi în ţările lor.

Ne-au recomandat să fie cunoscută de public fiecare tranzacţie de vânzare a patrimoniului de stat, pentru că cei care negociază şi semnează sunt reprezentanţi, nu proprietari ai bunurilor. Cei care au muncit pe bani puţini, ca să fie construite valorile materiale ale ţării, au calitatea de proprietari.

Câteodată i-am ascultat, dar în majoritatea cazurilor nu am ţinut cont de sfaturile lor.

Când JAFUL a devenit regulă, au apărut, firesc, voci mai puternice din generaţia PATRIOŢILOR.

Sfaturile blânde au fost înlocuite uneori cu tonuri stridente şi mai puţin politicoase.

Nu am avut capacitatea să separăm forma mesajului, uneori nepotrivită, de conţinutul său, tulburător de adevărat.

PRAGMATISMUL soluţiilor personale a luat locul INTERESULUI NAŢIONAL. Ochii noştri au fost mult mai atenţi la mirajul Occidentului şi la fondurile Uniunii Europene, decât la dezastrul din interiorul ţării.

Deoarece timpul acţionează fără menajamente, unul câte unu, membrii GENERAŢIILOR DE PATRIOŢI  a trecut în LUMEA DREPŢILOR.

Noi, cei din EPOCA PRAGMATISMULUI, am devenit astfel majoritari. Lupta LOR a fost tot mai grea şi cu şanse tot mai mici de reuşită.

În faţa CIVILIZAŢIEI BANULUI şi în scădere numerică permanentă, cei din EPOCA PATRIOŢILOR aveau şanse tot mai mici de reuşită.

Dacă nu am dorit sau nu am avut interesul să-i susţinem, dacă nu am fost de acord cu ei în multe probleme, dacă au spus cât de rea este situaţia, dar nu au reuşit să facă un proiect acceptabil pentru noi, dacă unii lideri ai generaţiei lor au fost trădaţi (căci şi trădarea e scrisă-n legile omeneşti) şi nu au avut abilitatea la înălţimea idealurilor, după ce s-au stins din viaţă ne rămâne totuşi ceva de făcut.

Să nu le uităm strigătul de disperare pentru PATRIE şi pentru cei năpăstuiţi de ghilotina economiei de cumetrie din ţara noastră. Când întocmim planuri de viitor mai bune decât ei, să nu ne facem că nu au existat.

Să prindem în opera noastră raza flăcării din munca lor şi să lăsăm cenuşa să se stingă. Sau poate, de ce nu, înfrângerea lor este vremelnică şi cineva în viitor va cântări altfel faptele lor şi pragmatismul nostru.

Cu lacrimi nevăzute în ochi la moartea unui PATRIOT,

Conf. univ. dr. Băluţă Aurelian Virgil

Universitatea Spiru Haret


Acest articol a apărut prima dată în publicaţia Opinia Naţională, numărul 723, pagina 6. Se regăseşte şi pe site-ul: www.opinianationala.ro

A fost republicat pe site-ul nostru cu acordul autorului.


Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.