Să înţelegem economia

Lecţii utile ale profesorului Mircea Coşea, într-o carte de colecţie

Prof. Univ. Dr. Mircea Coşea oferă, prin noua sa carte „România în zodia cocoşului de foc. Studii şi eseuri economice”, apărută în anul 2017, la Editura Fundaţiei România de Mâine, un set de lecţii pentru înţelegerea problemelor din economie, care ne interesează. Pe lângă lecţiile referitoare la problemele de economie inserate, cartea oferă, în acelaşi timp, lecţii de selectare a materialului faptic, lecţii de limbaj adecvat, de multe ori îmbogăţit cu metafore care dau profunzime textului, dar şi lecţii de pedagogie în transmiterea cunoştinţelor economice.

O lecţie este oferită artiştilor, în special celor din cinematografia ultimei perioade. Cazurile prezentate de Mircea Coşea sunt reprezentative pentru marea majoritate a cetăţenilor. Ele sunt reprezentative pentru fenomenele economice care se manifestă astăzi în România. Citind cartea, înţelegem problemele economice concrete, cele care ne interesează sau care ne afectează viaţa la marea majoritate dintre noi. Reprezentativitatea realităţilor  şi evenimentelor luate ca studiu de caz, face din lecţiile de economie prezentate în carte un instrument util pentru un număr mare de cititori. Urmărind în timp modul de selectare a problemelor de către profesorul Mircea Coşea, pot să spun că reprezentativitatea faptelor consemnate este un parametru important în creaţia sa intelectuală.


O altă lecţie este oferită unor persoane care îşi atribuie calitatea de „analişti”. Acestea utilizează un limbaj „specializat”, care are menirea să acopere lipsa de substanţă sau lipsa de argumente în dezbaterile economice ale momentului. Oricât de înalt ar fi nivelul de pregătire al unui economist, oricâte recunoaşteri internaţionale ar avea, el nu trebuie să uite că scrie şi vorbeşte în probleme de existenţă de interes general. Dacă doreşte să fie înţeles, un analist trebuie să adapteze limbajul specializat în limbaj curent. Este o axiomă potrivit căreia limbajul profesional este utilizat numai la locul de muncă, nu şi în mesajele destinate publicului. Profesorul Mircea Coşea dovedeşte că stăpâneşte foarte bine atât limbajul profesional, cât şi pe cel curent, deoarece poate să facă foarte bine trecerea de la unul la celălalt. Această capacitate arată în acelaşi timp că domnia sa înţelege foarte bine ce se întâmplă în economie, unde numai o cunoaştere foarte bună permite exprimarea unei realităţi în mai multe tipuri de limbaje.

Curajul este o lecţie pe care Mircea Coşea o dă tuturor celor care conduc sau analizează fenomenul economic din România, inclusiv celor care predau discipline economice. Domnia sa abordează teme grele şi sensibile, la fel de riguros cum scrie despre aspecte comune ale traiului zilnic. Atunci când are în atenţie asemenea teme, găsim un punct de vedere exprimat fără patimă, cu argumente solide din ştiinţa economică.

Selecţia informaţiilor care stau la baza argumentelor este un alt punct forte al scrierilor profesorului Mircea Coşea, inclusiv în această carte. Baza de date pe care o utilizează este adecvată mereu temelor tratate. Vom întâlni în fiecare eseu economic prezentat argumente bazate pe cifre sau informaţii validate şi care se potrivesc problemei respective.

Conf. univ. dr. Băluţă Aurelian Virgil

Universitatea Spiru Haret


Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.