LEASING DE PERSONAL

Leasing de personal


Ce este leasing-ul de personal

Leasing-ul de personal reprezintă o soluție flexibilă și eficientă pentru acoperirea necesarului de personal al unei companii, în perioade de vârf de activitate sau pentru înlocuirea temporară a unor angajați.

Leasing-ul de personal, numit oficial muncă temporară, este activitatea prin care o firmă de resurse umane pune la dipoziția unei companii din alt domeniu personalul calificat de care aceasta din urmă are nevoie, pentru o anumită perioadă. Personalul care lucrează pe acest principiu nu este angajat direct al companiei pentru care prestează o activitate, ci este angajat al companiei de resurse umane.

Când se apelează la forță de muncă în leasing

Există perioade în viața unei companii în care soluția leasing-ului de personal este cea mai potrivită:

 • Pentru perioada de probă a unor angajați și/sau înlocuirea temporară a altora (pe perioada concediului de maternitate, pe perioada concediului medical sau de odihnă, pe perioada studiilor etc.);
 • Când este dificil de prognozat evoluția cererii de produse sau servicii pe care compania poate să le ofere sau când este dificil de evaluat volumul viitor de muncă, leasing-ul de personal oferă companiei beneficiară a acestui tip de serviciu confort și siguranță în ceea ce privește resursele umane;
 • Când angajații permanenți nu mai pot face față cerințelor pieței din acel moment (momente de vârf în activitate);
 • Când firma este în curs de înființare sau nu are entitate legală în România;
 • În cazul în care necesarul de angajați este mai mare decât schema de personal aprobată și bugetată;
 • Când se dorește accesul rapid la forța de muncă preselectată de către specialiști și calificată;
 • Când se dorește reducerea costurilor și a timpului utilizat pentru găsirea oamenilor potriviți necesităților companiei;
 • Când se dorește accesul în condiții de maximă eficiență la servicii de consultanță fiscală și de legislație a muncii.

Leasing de personal - angajări în Pitești

Avantaje oferite de leasing-ul de personal

Companiile care apelează la leasing-ul de personal au o serie de avantaje, o parte dintre acestea fiind mai jos prezentate:

 • Firma care oferă personalul în leasing realizează activitatea de evidență și administrare a personalului, asigurarea documentației și a procedurilor administrative privitoare la resursele umane pe care le pune la dispoziția companiilor partenere;
 • Calcularea și plata salariilor, precum și a concediilor (medicale sau de odihnă etc.), depunerea declarațiilor lunare către asigurările sociale și orice altă activitate de raportare legală a operațiunilor aferente resurselor umane ale companiei se realizează de către firma de leasing de personal;
 • Compania care utilizează personal în leasing are o garanție permanentă a calității forței de muncă, pe toată perioada derulării cotractului de leasing;
 • Compania are posibilitatea să angajeze persoana care a lucrat în cadrul departamentelor sau secțiilor sale, la sfârșitul perioadei de leasing, fără alte costuri suplimentare;
 • Compania se poate concentra pe activitatea sa de bază, fără să aibă grija tuturor operațiunilor aferente resurselor umane;
 • Compania are costuri predictibile și transparente cu resursa umană utilizată în cadrul procesului de producție sau în activitățile manageriale.