Evoluţia politicii fiscale

Conf.univ.dr. Băluţă Aurelian Virgil
Recenzie la cartea:

„EVOLUŢIA POLITICII FISCALE între anii 2016-2018, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din: salarii, activităţi independente (PFA), profesii libere şi drepturi de autor, activităţi organizate ca întreprinderi individuale (SRL, IMM) sau întreprinderi familiale”

Autor: Virginia Greceanu-Cocoş

Editura PRO UNIVERSITARIA, 2018


Cartea „EVOLUŢIA POLITICII FISCALE între anii 2016-2018, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din: salarii, activităţi independente (PFA), profesii libere şi drepturi de autor, activităţi organizate ca întreprinderi individuale (SRL, IMM) sau întreprinderi familiale” tratează, într-un mod practic, problemele fiscale ale micilor contribuabili, în contextul ritmului alert de „revoluţionare fiscală” din perioada ultimilor 2 ani.

Zonele de fiscalitate pe care le acoperă cartea sunt cele care asigură sursa de trai pentru marea majoritate a cetăţenilor. În afara salariaţilor, în România există numeroase persoane care îşi asigură existenţa din activităţi independente (PFA), profesii liberale (libere – în formularea doamnei Greceanu-Cocoș) şi din drepturi de autor, activităţi organizate în întreprinderi individuale (SRL, IMM) sau întreprinderi familiale.

Cartea ar fi putut să poarte şi titlul „Manual de consultanţă fiscală pentru salariaţi şi operatori economici individuali”.

Cei interesaţi de relaţia lor cu organele fiscale ale statului, în calitate de salariaţi, persoane implicate în activităţi independente (PFA), profesii liberale (libere) şi drepturi de autor, activităţi organizate de întreprinderi individuale (SRL, IMM) sau de întreprinderi familiale, găsesc în această carte toate informaţiile necesare.

Parafrazând un titlu de carte din doctrina liberală radicală (Şcoala Austriacă), cartea ne spune ce le-a făcut statul român veniturilor noastre de bază. Spre deosebire de cartea „Ce le-a făcut statul banilor noştri”, în cartea „EVOLUŢIA POLITICII FISCALE între anii 2016-2018”, pentru veniturile realizate de persoane fizice din salarii, activităţi independente (PFA), profesii libere şi drepturi de autor, activităţi organizate în întreprinderi individuale (SRL, IMM) sau întreprinderi familiale, găsim elemente mult mai detaliate şi mai concrete privind fluxurile financiare din veniturile noastre către bugetul statului.

În această carte, doamna Virginia Greceanu-Cocoş ne explică toate modificările intervenite în sistemul fiscal din România, care afectează categoriile sociale de la baza sistemului economic. Înţelegem modificările de cote, schimbarea bazei de impozitare, extinderea sau restrângerea excepţiilor de la anumite impozite. Toate modificările sunt detaliate şi analizate la fiecare etapă din evoluţia fiscalităţii în perioada 2016-2018.

În sistemul fiscal, un rol important îl au opţiunile pe care le au contribuabilii în diferite situaţii concrete. În cartea „EVOLUŢIA POLITICII FISCALE între anii 2016-2018” găsim tratată una dintre nu foarte numeroasele opţiuni pe care le oferă legislaţia fiscală din România. Sunt prezentate şi analizate adecvat implicaţiile pe care le presupun cele două opţiuni fiscale permise contribuabililor mici.

Doamna Greceanu-Cocoș atrage atenţia asupra unei componente a politicii fiscale cu relevanţă extinsă asupra micilor contribuabili: exceptările sau excepţiile. Extinderea sau, din contră, îngustarea listei de excepţii, poate reprezenta modificări fiscale majore. O astfel de modificare poate genera includerea sau exonerarea unui număr mare de persoane în sistemul fiscal.

Una dintre componentele „presiunii fiscale” pentru afacerile de dimensiuni foarte mici, element deja specific pentru România, este sistemul declarativ stufos, complicat, greoi. Este „suplimentul de taxă” care cade în sarcina micilor contribuabili. Faţă de această situaţie, doamna Greceanu a inclus în carte problemele declaraţiilor pentru contribuabilii de dimensiuni mici, pe tipuri de contribuţii şi defalcat pe cazuistica fiscală specifică.

Un element care dă distincţie acestei cărţi îl reprezintă trimiterile discrete la elemente de teoria fiscalităţii sau teoria economică, chiar dacă în esenţa ei cartea este practică. Mie, de exemplu, mi-au plăcut consideraţiile privind transformarea prin legislaţia fiscală a persoanelor fizice autorizate în angajator, fără exprimarea voinţei acestora în direcţia respectivă.

Recomand cu plăcere cartea.


Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.