Informatii

Obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene


 

  • Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor sale negative pentru societate şi mediu;
  • Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra economiei, societăţii şi mediului;
  • Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;
  • Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;
  • Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii;
  • Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale;
  • Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă; asigurarea ca politicile interne şi externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia;