Proiecte

Proiecte aflate în atenția Asociației „Free World” România

 1. reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului;
 2. reducerea nivelului de zgomot;
 3. gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;
 4. protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;
 5. gospodărirea integrată a zonei costiere;
 6. conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate;
 7. împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;
 8. educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;
 9. creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
 10. renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
 11. refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale;
 12. înlocuirea acoperişurilor din azbest;
 13. monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului, pădurilor şi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
 14. lucrări pentru elaborarea hărţilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;
 15. închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
 16. lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum şi pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră şi feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă;
 17. instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
 18. Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
 19. Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
 20. Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate;
 21. Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti;
 22. Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Dacă aveți propuneri de activități pe care Asociația Free World să le organizeze, dacă vreți să vă împlicați în activitățile Asociației Free World, dacă doriți să ne transmiteți sugestii pentru îmbunătățirea calității acestui site, vă rugăm să completați tabelul formularul de mai jos.

Vă promitem că veți primi răspunsul nostru în cel mai scurt timp posibil. 

Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.