Asociația „FREE WORLD” România

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.”


Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul economic şi social, fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei.

Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluţie la criza ecologică provocată de intensa exploatare industrială a resurselor și de degradarea continuă a mediului, care caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător.

În prezent, conceptul de dezvoltare durabilă s-a extins asupra calităţii vieţii, prin repartizarea bogăţiei între țările dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate, prin asigurarea unui trai decent milioanelor de femei, bărbați şi copii aflaţi în pericol, acolo unde planeta pare deja asfixiată de exploatarea excesivă a resurselor naturale, dar mai ales s-a extins asupra căutării și implementării unor metode prin care putem să transmitem generaţiilor viitoare o planetă sănătoasă.